Otroci razvijajo svoj pevski aparat, poudarek je na slušnem zaznavanju, veliko je naravnega telesnega gibanja in ritmične vzgoje.

• Spoznavanje ritma

• Elementi joge

• gibalno ustvarjanje

• Improvizacije

• Plesne, ritmične igre

• Sprostitvene in dihalne vaje

• Delo v skladu z letnimi časi in naravnimi materiali, pripomočki