Glasbeno opismenjevanje, razvijanje občutka za ritem, razvijanje glasbenega posluha in glasbenega spomina.

Otroci razvijajo svoj pevski aparat, poudarek je na slušnem zaznavanju, veliko je naravnega telesnega gibanja in ritmične vzgoje.