PRAVILNIK DELOVANJA 2020/2021

1. UČNE URE

Skupinske in individualne ure potekajo po šolskem koledarju 2020/2021.

 

2. NASTOPI

Nastopi v AccordArt niso obvezni. Naša želja je, da učenca pripravimo na javno nastopanje.

Učencem omogočamo nastope na naših koncertih. Za dodatne nastope se dogovarjamo individualno. Vsekakor je priporočljivo in skoraj nujno, da se ob morebitnem javnem nastopu izven glasbene šole obvesti učitelja.

 

3. PROGRAM

Program instrumenta je prilagojen vsakemu posamezniku. Gre za posebnost, ki od učitelja zahteva veliko mero potrpežljivosti, iznajdljivosti in priprav, učencu pa pomaga izraziti sebe in svoje želje skozi glasbo. Program temeljnih uric je prilagojen skupini.

 

4. OBRAČUNI

Šolnine pošiljamo na začetku meseca za tekoči mesec.

Bodite pozorni na sklic oz. referenco računa, ki ga obvezno vpišite pri plačilu.

 

5. IZOSTANKI

Vsak učenec oz. zakoniti zastopnik mora odsotnost od ure sporočiti vsaj 1 dan pred

pričetkom. V kolikor tega ne stori, se izostanek šteje kot opravljena ura.

 

6. IZPIS

Če učenec želi predčasno prekiniti obiskovanje individualnih/skupinskih ur, je dolžan učenec oz. zakoniti zastopnik pred začetkom naslednjega meseca podati pisno izjavo o prekinitvi izvajanja učnih ur.

Poravnati mora vse finančne obveznosti do glasbene šole AccordArt!

 

7. Prilagoditev pouka v primeru, da NIJZ za določeno obdobje odredi karanteno, kot je to bilo v mesecu marcu zaradi višje sile (kot npr. pandemija COVID19 v šol. l. 2019/20), ves pouk poteka na daljavo (google duo, skype), šolnina pa se ne spremeni. Pouk temeljnih uric in glasbenega ustvarjanja za otroke od 3.leta starosti, poteka na daljavo preko videoposnetkov in učnega gradiva.

 

8. ZVEZKI

Učenec dobi prilagojeni notni zvezek in beležko pri učitelju, ta pa se obračuna ob šolnini!