Cenik storitev

 

V AccordArt, zavodu za glasbeno izobraževanje se zavedamo odgovornosti, ki nam jo z vpisom vašega otroka nalagate, hkrati pa želimo otrokom vzbuditi veselje do glasbe, saj bomo le na ta način zadovoljni vsi.

Naj naše učence glasba spremlja skozi življenje, tudi po končanem šolanju.

StartART

60€/ mesec
Za začetnike
Za otroke in odrasle
Splošni program (po literaturi)
Instrument - 1x tedensko 30 min
Notni zvezek (doplačilo)
Vpisnina 20€
10% popust pri obisku glasbenega tabora
Program traja 3 mesece.
Program je namenjen gradnji odnosa med učencem in učiteljem. Medsebojno spoznavanje odločilno vpliva na zaupanje in je največkrat rešitev ob morebitnih padcih motivacije v kasnejšem obdobju ukvarjanja z glasbo. Ob tem se spoznavamo z elementarnim delom glasbe, kot so spoznavanje instrumenta, pravilne drže ob igranju itn., kot tudi začetniško igranje instrumenta.

NADstandART

80€/ mesec
Nadaljevalni program
Individualni program
Instrumentalni del in teoretični del znotraj učne ure
30min (80€/mesec) ali 45min (105€/mesec) tedensko
Razredni nastop (1x na šolsko leto)
1x notni zvezek GRATIS
Vpisnina 20€
Drugi član družine 60€/mesec za 30min in 85€/mesec za 45min
20% popust pri obisku glasbenega tabora
Program je namenjen vsem, ki si želite fleksibilne izbire programa izvajanja. Osnovno vodilo je želja učenca, da izbira med skladbami, učitelj pa mu pri tem pomaga glede na njegove trenutne glasbene zmožnosti. Ob praktičnem spoznavata še teoretični del glasbenega znanja in ga povezujeta v celoto. Na nastope se učenci začnejo pripravljati v obliki razrednih nastopov.

PremuimART

100€/ mesec
Instrument s teorijo
Možnost obiskovanja temeljnih uric (skupinska izvedba)
Razredni nastop
Koncertni nastop
Tehnična priprava instrumenta in psihološka priprava na nastope
Individualni program
1x notni zvezek GRATIS
30min (100€/mesec) ali 45min (135€/mesec) tedensko
Vpisnina 20€
Drugi član družine 80€/mesec za 30min in 115€/mesec za 45min
25% popust pri obisku glasbenega tabora
Program je namenjen vsem, ki ob lastnem izbiranju repertoarja želite še več teoretične podlage. Ob pouku, kjer se srečujeta teoretični in praktični del, se doda možnost dodatnega skupinskega obiskovanja temeljnih uric (brez doplačila). Ob razrednih nastopih se učence usmerja na koncertne nastope, kjer je potrebno pazljivo uporabiti psihološke prijeme, da nastop ostane v lepem spominu in se rodi želja po vnovičnem nastopanju.

AccordART

140€/ mesec
Intervju z otrokom in starši
Osebna priprava programa
Celostno svetovanje staršem GRATIS
Instrument s teorijo
Razredni nastop
Koncertni nastop
Možnost obiskovanja temeljnih uric (skupinska izvedba)
Tehnična priprava instrumenta in psihološka priprava na nastope
30min (140€/mesec) ali 45min (180€/mesec) tedensko
1x notni zvezek GRATIS
Drugi član družine 120€/mesec za 30min in 160€/mesec za 45min
Vpisnina 20€
30% popust pri obisku glasbenega tabora
Program izvajata Monika in Primož Kelenc
Program AccordART je namenjen tistim, ki želite celostno obravnavo. Najprej se opravi intervju z otrokom in starši, kjer se za lažje razumevanja otroka, pogovorimo o odnosih, delovanju doma, njegovem karakterju in odzivanju na različne situacije. Glede na želje in odgovore se pripravi osebna priprava programa. Za lažjo in kvalitetnejšo povezanost, se celostno svetuje staršem. Ob vseh glasbenih zakonitostih, se pozorno opazuje odzive in doživljanja učenca, ki se zapisujejo v dnevnik in ob vnovičnem srečanju se skupaj s starši znova poiščejo rešitve ob morebitnih izzivih. Starši lahko dobijo odgovore na vprašanja v zvezi z vzgojo, prehrano, odnosih med starši in otroki in ostalimi člani družine.

Skupinski program

40€/ mesec
Oblikovanje programa na podlagi skupine učencev
Minimalno 4 udeleženci
Skupinski program kitare, bobnov in petja, se oblikuje na podlagi učencev, ki so vključeni v skupino. V skupino se lahko vključi kdorkoli - začetniki, ali pa tudi tisti, ki že nekaj časa igrajo.
45min tedensko
Vpisnina 20€

Ansambelska igra

40€/ mesec
Oblikovanje programa na podlagi skupine učencev
Minimalno 4 udeleženci
Skupinski program kitare, bobnov in petja, se oblikuje na podlagi učencev, ki so vključeni v skupino. V skupino se lahko vključi kdorkoli - začetniki, ali pa tudi tisti, ki že nekaj časa igrajo.
Učenci igrajo tudi na orffova in druga posebna glasbila
Izvaja se na sedežu zavoda in po dogovoru na drugih lokacijah
45min tedensko

Glasbeno ustvarjanje

40€-60€/ mesec
Od 3. leta dalje
Glasbeno ustvarjanje za otroke od 3. let naprej potekajo tako, da: -se otroci učijo glasbe po principu učenja maternega jezika (najprej samo opazujemo, ponavljamo, vpijamo, začnemo govoriti in šele kasneje, ko jezik že obvladamo poimenujemo katera beseda je glagol, pridevnik itd.) - skozi različne igre osvajajo in razvijajo: ritem, gibanje, senzoriko in različne pesmice - se sestavljajo majhne skupine, ki omogočajo bolj individualen pristop.

Vpisni list