Temeljne urice

Vsi jih že od nekdaj poznamo pod imeni: teorija, nauk o glasbi ali solfeggio.

Zakaj so torej pri nas ravno TEMELJNE URICE?

SSKJ pravi tako:

»têmelj -a m (é)
1. nosilni del kakega gradbenega objekta, navadno v zemlji: izpodkopati, postaviti, utrditi temelje; betonski, zidani temelji; majav, trden temelj / kopati temelje za novo stavbo / kamnit temelj spomenika
2. kar je nujno potrebno za obstoj, razvoj česa: postaviti temelje za nadaljnji razvoj; materialni temelji družine; temelji države / ekspr. diktaturi se spodmika temelj / publ. to so ugotovili na temelju zbranih podatkov na osnovi, podlagi
// kar bistveno določa, opredeljuje lastnosti, značilnosti česa: gospodarski, idejni temelji politike; znanstveni temelji svetovanja; značaj je temelj osebnosti
// kar dela, da je kaj logično upravičeno, podprto; podlagaosnova: pogodba je temelj njihovih zahtev
3. nav. mn. bistveni, najpomembnejši pojmi in načela kakega znanstvenega ali ideološkega sistema: temelji pedagogike / temelji sodobne demokracije
4. ekspr., v prislovni rabi, s predlogom popolnomačisto: uničiti kaj do temelja, temeljev; to zamisel je treba iz temelja predelati; njegovo življenje se je v temeljih spremenilo «

(»Slovar slovenskega knjižnega jezika«, b. d.)

 

Iz tega zapisa, osebi, ki je odgovorna za podajanje znanja, najbolj izstopajo naslednje besede:

NOSILNI DEL,

POSTAVITI,

UTRDITI,

TRDEN TEMELJ, 

NADALJNJI RAZVOJ,

KAR BISTVENO DOLOČA, OPREDELJUJE,

PODPRTO,

 

vendar pa mi vedno znova oči postojijo pri točki 2: »kar je nujno potrebno za obstoj, razvoj česa«.

 

Zakaj torej ravno TEMELJNE urice? Preprosto zato, ker v glasbeni šoli AccordArt verjamemo, da so urice temelj glasbenega izobraževanja. Zavedamo se, da, če želi »zgradba« rasti visoko v nebo potrebuje močne, dobro zgrajene temelje. Enako je z našimi učenci – naša želja in poslanstvo je pomagati zgraditi temelje, na osnovi katerih bodo nekoč zrastli v celostne glasbenike in ljudi. 

V ta namen pri uricah velikokrat izhajamo iz praktičnih stvari do teorije. Pri sami teoriji se trudimo, da vsako znanje podpremo z izkušnjo, ki jo redno obnavljamo. Zakaj? Ker govorimo o glasbi. In ja, glasba je sestavljena tako iz teorije kot tudi praktičnega dela, vendar je uho tisto, ki igra najpomembnejšo vlogo – zato si prizadevamo, da se ta dva segmenta razvijata vzporedno – razumevanje in slišanje. Znotraj tega zato razvijamo senzorično občutljivost ušesa, ritmične sposobnosti, petje in gibanje telesa ter seveda razumevanje teorije.

 

VIR:

Slovar slovenskega knjižnega jezika. (b. d.). Pridobljeno dne 5. 1. 2021, iz https://fran.si/iskanje?FilteredDictionaryIds=130&View=1&Query=temelj.